maatregelen-klimaatverandering-thedailygreen

Klimaatverandering tegen gaan: 6 noodzakelijke maatregelen!

Om effectief de aarde te redden is het niet voldoende om meer bomen aan te planten of om minder vlees te consumeren. Er is een systeemverandering voor nodig aldus Greta Thunberg. De genomineerde voor de Nobelprijs voor de Vrede staat niet alleen in haar stellingname, ook het grootste deel van de experts van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change is het hiermee eens.

Systeemverandering om klimaatverandering tegen te gaan

Zo’n systeemverandering is wellicht noodzakelijk, dan moet het wel duidelijk zijn welke veranderingen daadwerkelijk moeten worden aangebracht om milieuproblemen aan te pakken. Dat is niet altijd het geval. Daarnaast zijn sommige ideeën die in het kader van het redden van de aarde worden gelanceerd, voor sommigen redelijk extreem. Ondanks dat is het voor de meeste experts duidelijk dat de nadruk moet liggen op het aanpakken van het kapitalistische systeem. Alleen op die manier kan de klimaatverandering echt vorm krijgen.

6 noodzakelijke maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan

De term ‘systeemverandering’ kan eng klinken, maar het is noodzakelijk. In het huidige systeem zien we juist dat zaken als sociale onrechtvaardigheid en milieuvernietiging worden gestimuleerd. Er is dus een nieuwe aanpak nodig om beide zaken te veranderen. Om dat te bewerkstelligen zijn er een aantal punten die onder de aandacht gebracht moeten worden.

1. Minder aandacht voor economische groei

De economische groei wordt vaak afgemeten aan de groei van het BNP, het bruto nationaal product. Hebben we meer te besteden, dan consumeren we meer en dus groeit de economie. Dat zou goed zijn. In feite is het tegenovergestelde waar. Doordat er meer wordt geconsumeerd worden er ook meer grondstoffen gebruikt. Ook het energie verbruik neemt wat weer resulteert in meer afval. Het streven naar economische groei leidt dus tot een verspilling van schaarse middelen.

Nu is het niet zo dat economische groei per definitie schadelijk zou zijn. Het leggen van de focus op die groei is dat juist wel. Het verhindert namelijk de invoering van andere maatregelen die juist positief kunnen zijn voor de samenleving. Zoals econoom Kate Raworth stelt, moeten we “agnostisch zijn voor economische groei” en andere maatregelen die het maatschappelijk welzijn bevorderen, juist omarmen. Alternatieven zijn er namelijk wel degelijk. Denk maar aan de Human Development Index en de Genuine Progress Indicator.

stop-economische-groei-thedailygreen

Lees ook: Ook de VN ziet in: minder vlees eten is noodzakelijk!

2. Hogere belastingen en gesubsidieerd vervoer

Belastingverhogingen moeten niet alleen gebruikt worden voor financiële doelen. Dergelijke verhoging zorgen namelijk niet voor een gedragsverandering. Het resulteert hooguit in een zwaarder lastenpakket voor de minder bedeelden. Dit zien we duidelijk terug in het onstaan van de recente protesten van de ‘gele vesten’ (Gilets Jaunes) in Frankrijk. Om veranderingen in het consumentengedrag te bewerkstelligen, moeten de meest milieubelastende producten duurder worden door een aanzienlijke belastingverhoging. Op die manier worden ‘normale’ producten juist luxe goederen en is de consument eerder geneigd op zoek te gaan naar meer betaalbare alternatieven. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan vliegreizen en rood vlees.

Het verhogen van de belastingen alleen is dus niet voldoende. Juist het kopen van milieuvriendelijk geproduceerde goederen zou gestimuleerd moeten worden door subsidiemaatregelen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot gesubsidieerd en betrouwbaar openbaar vervoer, het stimuleren van het gedeelde autobezit en subsidies voor verse groenten en vleesvervangers.

3. Werk minder

Vanuit het oogpunt van het milieu zou het gunstig zijn om minder te werken. Zo zou er bij een vierdaagse werkweek sprake zijn van minder woon-werkverkeer, meer tijd om gezond te leven en meer tijd om vakantie te vieren. Dat laatste overigens zonder het vliegtuig te nemen. De verlaging van het gezinsinkomen betekent ook minder kans op overconsumptie van “luxe” goederen. Deze vorm van consumptie stimuleert misschien wel de economische groei, maar voegt verder niets toe aan de samenleving.

Behalve een vierdaagse werkweek zou een universeel basisinkomen ook kunnen bijdragen aan het creëren van meer zinvol werk. Daarnaast zou het een positief effect kunnen hebben op de geestelijke gezondheid van mensen en de maatschappelijke ongelijkheid verminderen.

4. Denk lokaal

Dat de ontbossing in bijvoorbeeld Azië een serieus probleem is zal niemand ontkennen. Het probleem is echter dat we er moeite mee hebben om een beeld te vormen van de impact. Om echt werk te maken van klimaatverandering is het dus zaak om lokaal te denken en de impact van ons gedrag op de eigen gemeenschap te begrijpen. Landbouw, energieproductie en afvalverwerking zijn duidelijke voorbeelden.

Recent onderzoek naar kleinschalige visserij, laat zien dat je door de afschaffing van grootschalige industriële visserij, de visstand dramatisch kunnen vergroten. Hierdoor wordt de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden vergroot en  kunnen de lokale economieën groeien.

5. Leer over de natuur en zorg er voor

De natuur moeten we niet zien als een bron van inkomsten. Te lang hebben we de natuur beschouwd als leverancier van producten en als zodanig opgenomen in onze supply chain. Zo onttrekken we voedsel, water, hout en medicijnen aan de natuur, puur voor persoonlijk gewin.

We moeten de natuur weer gaan waarderen voor wat het is en deze beschermen. Dat moet al zo vroeg mogelijk beginnen, op de scholen. Het op grote schaal beschermen, herstellen en herontwikkelen van ecosystemen zal ook de biodiversiteit verbeteren en de vervuiling verminderen.

leren-over-natuur-thedailygreen

Lees ook: Het klimaatprobleem kan opgelost worden: heel veel bomen planten!

6. Vertrouw niet alleen op technologie

Technologische vooruitgang zoals duurzame energie, elektrische voertuigen  en de ontwikkeling van zogenaamd ‘slimme steden zijn belangrijke stappen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Maar ze zijn niet de enige “oplossing” om klimaatverandering te realiseren.

De productie van lithium-ionbatterijen, zonnepanelen en (wind)turbines heeft ook zijn weerslag op het milieu. Zo zal de overstap van een conventionele brandstofmotor naar een elektrische motor op termijn zorgen voor een grotere ecologische voetafdruk. Dit is de reden waarom technologische vooruitgang moet worden gebruikt in combinatie met veranderingen in levensstijl. Op die manier kunnen we de samenleving op een ecologische en sociaal rechtvaardige manier transformeren.

Wat vindt jij van deze maatregelen? Moeten we ons hierop focussen? Of niet? Laat het ons weten in de reacties hieronder of op onze Facebookpagina!