Het klimaatprobleem kan opgelost worden: heel veel bomen planten!

In de hele discussie over de stand van het klimaat, de bedreigingen en de stijging van de temperatuur wordt steeds een argument naar voren gebracht. Het aanpakken van de milieuproblematiek zou te kostbaar zijn. De gewone man (en vrouw) zouden de dupe worden, bovendien zou het effect van de voorgestelde maatregelen minimaal zijn. Die argumenten worden nu onderuitgehaald, want de oplossing is veel eenvoudiger: plant gewoon 1 biljoen bomen en je lost twee derde van de problemen op.

De oplossing van de milieuproblematiek ligt dichterbij dan iedereen denkt. Dat blijkt uit een betoog van een aantal Zwitserse wetenschappers volgens een artikel in het toonaangevende blad ‘Science’. Volgens de wetenschappers wordt met het aanplanten van ruim 1.000.000.000.000 bomen de wereldwijde CO2 uitstoot sinds het begin van de 19eeeuw voor twee derde gecompenseerd

1 Biljoen bomen lossen het milieuprobleem bijna op

Onderzoekers van de technische universiteit in Zürich hebben berekend dat voor het planten van 1 biljoen bomen een oppervlakte nodig is van 1 miljard hectare. Het goede nieuws: de ruimte is beschikbaar. In Rusland, China, de VS, Canada, Australië en Brazilië is voldoende ruimte om zoveel bomen te laten groeien. Afgezien van de vraag of er ooit zoveel bomen bij zullen komen, stellen de wetenschappers wel dat het noodzakelijk is om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen en minder gas, kolen en olie te verbruiken.

bomen-zee-klimaat-thedailygreen

Lees ook: Bomen planten vanuit je luie stoel: 7 manieren!

Iedereen kan meedoen

“Dit is met afstand de goedkoopste manier om klimaatverandering tegen te gaan”, aldus ecoloog Tom Crowther:

“Voor elke andere oplossing moeten we ons dagelijks leven ingrijpend wijzigen. Dit is een oplossing waar iedereen direct aan kan bijdragen.”

Crowther die meeschreef aan het artikel in Science, doet dan ook een oproep aan alle klimaatspijbelaars op om direct bomen te gaan planten en andere mensen te motiveren om het voorbeeld te volgen. Naast het compenseren van de CO2 uitstoot door de aanwas van nieuwe bomen, is er nog een heel scala aan andere voordelen. Zo is het goed voor de biodiversiteit, gaat de waterkwaliteit met sprongen vooruit en ontstaat er minder (bodem)erosie.

bomen-planten-canada-thedailygreen

Lees ook: Klimaatverandering zichtbaar vanuit de ruimte!

Kanttekeningen

Ondanks de positieve bijval is er ook een kritisch geluid te horen. Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bosbouw aan de Wageningen Universiteit, is kritisch over het plan.

“Het is een heel belangrijk onderzoek, want het geeft aan in welke gebieden bomen geplant kunnen worden. Het geeft een duidelijk signaal af aan overheden dat het kan.”

Zijn punt is dat het slagen van het plan afhangt van de medewerking van de desbetreffende overheden. “Je hebt bijvoorbeeld goedkeuring nodig van landen als Brazilië, waar veel plek is voor nieuwe bossen. Maar dat is lastig, omdat de nieuwe regering daar meer inzet op landbouw, wat de bebossing niet ten goede komt. China is bijvoorbeeld wat makkelijker daarin. Dat land heeft de afgelopen jaren enorm veel bos aangelegd en snapt het belang daarvan. Maar alsnog vraagt deze studie om grote investeringen en beleidsveranderingen in veel landen.”