co2-prijs

Kabinet wil minimale CO2-prijs voor opwekkers van energie!

Goed nieuws voor het milieu en minder prettig voor de energieproducenten. Als het aan het kabinet ligt gaan bedrijven die energie opwekken een minimumprijs betalen om de CO2-uitstoot te compenseren. Vanaf 1 januari 202 betaalt men per ton CO2 minstens 12,30 euro. Het kabinet hoopt hiermee een stevige prikkel te geven aan het verduurzamen van de sector.

Staatssecretaris Snel van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat delen hun voorstel mee in een brief aan de Tweede Kamer. In het huidige systeem is de CO2-belasting van toepassing op bedrijven die nu nog onder het European Union Emission Trading System (EU ETS) vallen. Dit systeem maakt het mogelijk om emissierechten van broeikasgassen te verhandelen.

Emissiehandel

Het nu voorgestelde minimumtarief is slechts een begin. Uiteindelijk moet het er toe leiden dat de minimumprijs voor een ton CO2-uitstoot in 2030 31.90 euro gaat kosten. De maatregel is nodig omdat de prijs voor emissierechten sterk afhankelijk is van vraag en aanbod. In het voorstel wat nu op tafel ligt, zal de handelsprijs aangevuld worden met een CO2-belasting als deze onder de vastgestelde minimumprijs komt.

co2prijs

Lees ook: Gevolgen van klimaatverandering duidelijk zichtbaar onder water!

Zekerheid over de minimale kosten voor bedrijven

Volgens het kabinet is de voorgestelde maatregel noodzakelijk om bedrijven zekerheid te geven over de minimale kosten die zij moeten maken. De maatregel zal ongeveer 135 bedrijven treffen. Daar vallen energieproducenten onder, maar ook andere bedrijven die energie opwekken. Denk bijvoorbeeld aan chemiebedrijven en papierproducenten. Bedrijven die via een warmtekrachtkoppeling energie opwekken voor eigen gebruik of dit terugleveren aan het energienet, vallen onder de voorgestelde regeling.