klimaatverandering-onder-water-thedailygreen

Gevolgen van klimaatverandering duidelijk zichtbaar onder water

De kans dat je bij het woord klimaatverandering denkt aan sterk vermagerde ijsberen of walrussen die uit nood van de rotsen afspringen is groot. Juist de dieren zijn eerste slachtoffers van de veranderingen in de natuur. Het zijn echter niet alleen de dieren die we eenvoudig kunnen waarnemen, de schade is juist het bij de dieren die in de zee leven.

Uit een recente studie blijkt dat juist de zeedieren veel meer te lijden hebben onder de klimaatveranderingen. Dat blijkt uit een publicatie in het toonaangevende blad Nature. 

Groot onderzoek naar het welzijn van ruim 400 diersoorten

Voor de studie keken onderzoekers naar maar liefst 400 verschillende diersoorten zoals hagedissen, libellen, kreeften en mosselen. Een van de meest opvallende conclusies is dat juist de dieren die de mens graag eet, het meest kwetsbaar zijn. Die vaststelling roept vragen op.

Klimaatverandering oorzaak

Een van de mogelijke verklaringen is dat koudbloedige dieren extra gevoelig zijn voor temperatuurswisselingen. Gezien het feit dat de opwarming van de aarde al langere tijd aan de gang is, zou het erop kunnen wijzen dat voor veel diersoorten de tolerantiegrens is bereikt. Met andere woorden, het is gewoon té warm. Die verklaring is met name van toepassing op tropische vissen die vooral voor de lokale bevolking een belangrijke voedselbron vormen.

klimaatverandering-zee-thedailygreen

Lees ook: Klimaatverandering duidelijk zichtbaar vanuit de ruimte! 

Zeedieren hebben slechts beperkte opties om te overleven

Een ander, niet geheel onbelangrijk aspect, is dat zeedieren slechts één optie hebben om te overleven: het vinden van kouder water. Met de toenemende koolstofvervuiling is dat een schier onmogelijke opdracht aan het worden: het aantal plekken waar het water een stuk kouder is, wordt ook kleiner. Voor koudbloedige landdieren is er een andere optie: verkoeling zoeken in de schaduw of in een bos.

Klimaatverandering oorzaak Uitsterven is een logisch gevolg voor sommige soorten

Sommige dieren zijn (gelukkig) niet afhankelijk de beperkte vluchtopties. Dit is het geval bij de zomerbot, een vis die van nature veel voorkomt in het water voor de kust van Noord Carolina. Malin Pinksy, een van de auteurs van het onderzoek, meldt dat de vis al zover noordwaarts is getrokken dat de vissers ruim 600 zeemijl moeten afleggen om ze te kunnen vangen. Dit geluk hebben niet alle dieren. Het vinden van een nieuw leefgebied is geen eenvoudige opgave omdat dit ook afhankelijk is van tal van omstandigheden. Vaak kunnen de dieren gewoon geen lange afstanden afleggen. Ook het duiken naar grotere dieptes is niet elk dier gegeven. Voor die diersoorten, bijvoorbeeld zeeanemonen of koraal, is het toekomstperspectief somber. Naar verwachting zullen zij, zonder resoluut ingrijpen, uitsterven. 

Kortom, de klimaatverandering is echt aan de gang en het is zaak om aan de noodrem te trekken voor het te laat is…