klimaatverandering-ruimte-thedailygreen

Klimaatverandering duidelijk zichtbaar vanuit de ruimte!

Nu steeds duidelijker blijkt welke verwoestende gevolgen de klimaatverandering heeft, raakt eindelijk de politiek ook doordrongen van de realiteit. Zo heeft de gouvernor van Nebraska, Pete Ricketts, officieel bepaalde gebieden tot rampgebieden verklaard, terwijl zijn ambtenaren de situatie in kaart brengen en een plan van aanpak gaan opstellen.

De effecten van klimaatverandering zijn duidelijk zichtbaar

De meest recente overstromingen in de Amerikaanse staat Nebraska heeft gezorgd voor een ommekeer in de houding ten opzichte van de klimaatverandering.

“Dit is echt de meest verwoestende overstroming die we waarschijnlijk ooit hebben gehad in de geschiedenis van onze staat. Het drukt ons met de neus op de feiten als we zien hoeveel schade er is aangericht door het natuurgeweld”

Aldus goeverneur Ricketts.

Crisis door natuurgeweld

De overstromingscrisis begon vorige week nadat een extreem sterke storm (op sommige momenten zelfs met orkaankracht) door Nebraska trok. Een enorme hoeveelheid regen viel op de nog aanwezige sneeuw. Doordat de regen warmer was, smolt de sneeuw wat resulteerde in een ongekende wateroverlast. De temperaturen zijn sinds de storm ver boven het vriespunt gebleven, wat alleen maar tot bijkomende afvoerproblemen heeft geleid.

Zichtbaar vanuit de ruimte

De overstroming heeft zo’n grote omvang dat deze vanuit de ruimte op satellietbeelden zichtbaar is. Op zich is een overstroming in Nebraska geen vreemd verschijnsel, de huidige omvang is dat wel. Hieronder een video met de satellietbeelden:

https://www.youtube.com/watch?v=99SKNZpgyJQ

Als reden voor de huidige regenval wordt de klimaatverandering als primaire oorzaak genoemd. Hierdoor is het vroeger is in het jaar warmer dan voorheen wat de kans op overstromingen vergroot.

Vloedgolf

In één deel van de rivier de Missouri brak de waterlijn een eerder gevestigd record met bijna vier voet. De overstroming had ook verregaande gevolgen voor de Spencerdam van de rivier de Niobrara, die zich in het noordelijke deel van de staat bevindt. Dit resulteerde in een vloedgolf van bijna drieënhalve meter hoogte waardoor het achterliggende gebied overstroomde.

Hoge waterstand blijft aan

De gevolgen van de overstroming in Nebraska zijn gigantisch. Huizen, bruggen en wegen zijn overal in de staat verwoest. Tijdens het weekend braken een paar dijken bij de Platte-rivier, die de stad Fremont omringt met water, door. De overstromingen zijn deze afgenomen, maar experts waarschuwen voor een aanhoudende hoge waterstand. De Offutt Air Force basis en het National Weather Service station van de stad Omaha zijn beide overspoeld met water, een direct gevolg van de verwoestende effecten van klimaatverandering.