klimaatcrisis-erkent-europees-parlement-thedailygreen

Eindelijk is de klimaatcrisis erkent door het Europees Parlement!

Of het echt zoden aan de dijk zal zetten is nog maar de vraag, maar de eerste serieuze stap is gezet. Het Europees Parlement heeft afgelopen donderdagmiddag de klimaatcrisis formeel erkent. Dit kon eindelijk gebeuren nadat een resolutie met die strekking door een meerderheid werd aangenomen. 

Saillant detail: voorlopig heeft de erkenning geen serieuze gevolgen voor het beleid van de Europese Unie, het is ‘slechts’ een erkenning van het bestaan van de klimaatcrisis.

Erkenning heeft (nog) geen politieke gevolgen

Het voorstel om het bestaan van de klimaatcrisis officieel te erkennen werd met een ruime meerderheid aangenomen. Ondanks het feit dat 19 leden zich onthielden van stemming, waren er 429 stemmen voor de resolutie en 225 tegenstemmen. Ruim twee derde deel van de parlementariërs ziet de klimaatcrisis dus als een vaststaand gegeven. Het aannemen van de resolutie heeft overigens geen politieke gevolgen, maar het is wel een eerste stap richting een mogelijk efficiënt politiek beleid om de crisis het hoofd te bieden.

Regelgeving om het tij te keren

De achterliggende gedachte van de nu aangenomen resolutie, is dat men er zeker van wil zijn dat de individuele lidstaten in staat zijn om waar nodig wetgeving te ontwikkelen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen en de klimaatcrisis te bezweren.

Die nieuwe wetgeving is noodzakelijk omdat er in de huidige situatie te weinig garanties zijn om te behalen. Destijds was de gedachte dat de temperatuur op aarde niet met meer dan 2 graden Celsius mag stijgen. In de meest ideale situatie zou die opwarming gelimiteerd zijn tot 1,5 graden.

europees-parlement-klimaatcrisis-thedailygreen

Lees ook: Klimaatverandering tegengaan: 6 noodzakelijke maatregelen!

Europa wordt een ‘groene grootmacht’

Behalve de officiële erkenning van de klimaatcrisis door het EP, blijkt ook uit andere ontwikkelingen dat er een prachtige groene wind door de EU waait. Ursula von der Leyen, de onlangs gekozen voorzitter van de Europese Commissie, droomt al langer van een “klimaatneutraal” Europa. De uit Duitsland afkomstige christendemocraat laat er weinig misverstand over bestaan dat het aanpakken van de milieuproblematiek op Europees niveau voor haar prioriteit heeft. Dat laatste blijkt ook uit de voorstellen van de aankomende klimaat-eurocommissaris Frans Timmermans. De voorstelen die zijn vervat in het uitgelekte document ‘Green Deal’ staan verregaande suggesties om het milieu en het klimaat te redden. Als het aan de bewindsman ligt komt er onder andere in heel Europa een kilometerheffing, gaat vooraan driekwart van het goederenvervoer per spoor of over het water en worden de uitstootrechten van de luchtvaart drastisch beperkt.