vliegtuig vleugel

Zo slecht is vliegen voor het milieu!

Dat reizen per vliegtuig een behoorlijke impact heeft op het milieu is al langer bekend. Als het even kan doe je er dus verstandig aan om te kiezen voor een alternatieve manier om op de plaats van bestemming te komen. Dat is natuurlijk veel eenvoudiger als je bijvoorbeeld naar Engeland wil  gaan voor je vakantie. Voor een verre reis, bijvoorbeeld naar Azië, ben je bijna gedwongen om voor het vliegtuig te kiezen. De vraag is echter hoe groot de impact van het vliegen nu eigen heeft op het milieu.

We vliegen meer

Nu de welvaart de laatste decennia behoorlijk is toegenomen, is onze levensstijl ook aangepast. Zaken die voor onze ouders onbereikbaar waren, zijn nu opeens de gewoonste zaak van de wereld geworden. Zo gaan we graag op vakantie en bij voorkeur vaker dan een keer. Het motto is dan ook al gauw ‘hoe verder we kunnen reizen, hoe leuker het is’. Die toegenomen welvaart heeft behalve de positieve kanten, ook een negatief effect. De impact op ons milieu is enorm en de ecologische voetafdruk wordt er zeker niet minder door.

Reizen beïnvloed het milieu

Een reis naar je vakantiebestemming heeft, onafhankelijk van het gekozen vervoersmiddel, grofweg op drie manieren impact op het milieu:

  • Fossiele brandstoffen worden schaarser
  • Toename van het broeikaseffect
  • luchtvervuiling

Alle vervoersmiddelen, met uitzondering van de fiets, verbruiken brandstoffen zoals benzine, diesel of kerosine. De gemeenschappelijke factor is dan ook de grondstof om die brandstoffen te produceren: olie. Bij het verbanden van die brandstoffen komt CO2 vrij. Het bekende stofje wat zorgt voor een verslechtering van het klimaat.

vliegtuig vliegt over man

Lees ook: Duurzaam reizen, alles wat je moet weten!

Het vliegtuig: vervuiler nummer 1

Van alle vervoersmiddelen is het vliegtuig zonder twijfel de grootste vervuiler. Het verbranden van kerosine zorgt voor een behoorlijke toename aan CO2. Nu zal een vliegreis geen noemenswaardig effect hebben, maar dagelijks stijgen er duizenden vliegtuigen op. Bij de verbranding van de brandstof voor vliegtuigen, kerosine, komen er, behalve CO2 nog veel meer andere schadelijke stoffen vrij. Zo komen stikstofoxiden, roet en andere broeikasgassen vrij in de hogere atmosfeer. Dit vergroot het broeikaseffect.

Doordat een vliegtuig een grote hoeveelheid brandstof nodig heeft om te vliegen is de impact hiervan groter in vergelijking met de auto, de bus of de trein. In absolute aantallen gaat het om een belasting die 7 tot 11 maal zo groot is. Vooral het overbruggen van relatief korte afstanden is enorm schadelijk.

De invloed van vliegen op het broeikaseffect

Met die getallen zijn we er nog niet. Een vliegreis levert een grotere bijdrage aan het broeikaseffect. In vergelijking met een auto die dezelfde afstand overbrugt is dit zelfs twee tot vier keer. Ook in een dergelijke situatie gaat de stelregel op dat hoe korter de afstand, hoe groter de impact. Iets minder snel het vliegtuig pakken kan dus veel verantwoordelijker zijn. Overigens wordt het verschil wel iets kleiner als de auto zwaar beladen is of in een situatie dat er een caravan wordt meegenomen.

Hoe vaak vlieg jij per jaar? Laat het ons weten in de reacties hieronder!