thierry-baudet-rekenles

Dit ‘vergat’ Thierry Baudet even te vermelden (+berekening)!

Ondanks een overtuigende hoeveelheid bewijs zijn er nog altijd mensen die menen dat de voorgenomen energietransitie onnodig is. Het zou zelfs zinloos zijn volgens Thierry Baudet, de politiek leider van Forum voor Democratie. Zijn argument: er is geen klimaatprobleem en mocht er onverhoopt wel sprake van zijn, dan is de mens niet in staat daar iets tegen te doen.

Het stokpaardje van Thierry Baudet: energietransitie

Met die uitspraak staat Baudet niet alleen. Enkele, door Amerikaanse grootverbruikers van fossiele brandstoffen betaalde pseudowetenschappers, roepen dat al langer. Baudet houdt echter van de argumentatie en plakt er doodleuk nog twee motivaties aan vast. Zo zou de impact van een strenger Nederlands energiebeleid niets meer zijn dan de spreekwoordelijke druppel op een gloeiende plaat. Zijn vierde argument laat echter duidelijk zien aan welke kant hij staat. Volgens Thierry Baudet leiden de ambitieuze plannen tot een behoorlijke kostenpost voor ons. Wie hij met ‘ons’ bedoelt is niet echt duidelijk. Een echt valide argument is het in ieder geval niet, tenzij hij de fossiele industrie bedoelt.

thierry-baudet-rekenen-thedailygreen-1

Lees ook: Dit eiland draait 100% op zonne-energie!

Eerst de feiten op een rij

Eerst even wat statistische gegevens. Ons jaarlijkse energiegebruik bedraagt 750 TWh. Best veel en dat halen we uit 50 miljard mgas, 23 miljard kg steenkool en 14 miljard liter ruwe olie. Het gas raakt net als andere fossiele brandstoffen op en als we het moeten importeren betalen we gewoon de prijs die gangbaar is op de wereldmarkt. In dat geval betalen we gewoon dik 10 miljard euro. Andere landen zoals Rusland, Colombia en de Arabische oliestaten verdienen dan dus lekker aan onze energiebehoefte. Een kleine rekensom leert ons dat we dus tot 2050 zo’n 600 miljard kwijt zullen zijn.

Omschakelen kost wat, maar het levert wel meer op

Je hoeft dus geen rekenwonder te zijn om in te zien dat de omschakeling naar duurzame energiebronnen minder kosten met zich meebrengt. Efficiëntie is daarbij het toverwoord. Door het gebruik van duurzame energie uit wind, zon, biomassa, aardwarmte en dergelijke kunnen we ons verbruik drastisch verlagen. Eenvoudige berekeningen laten zien dat het energieverbruik teruggedrongen kan worden tot 130 TWh.

thierry-baudet-rekenen-thedailygreen-3

Lees ook: De klimaatcrisis is echt en het ziet er niet goed uit!

Nog een voordeel: meer werkgelegenheid

Het opwekken van 130 TWh aan duurzame energie is geen eenvoudige opgave. Naast de windturbines en zonneparken zijn er ook infrastructurele aanpassingen nodig. Denk bijvoorbeeld aan het gereed maken van de bestaande netwerken en het vergroten van de opslagcapaciteit. Deze investeringen bedragen ongeveer 130 tot 200 miljard. Eveneens geen peanuts. Afschrijvingen zijn er natuurlijk ook. Als die worden verspreid over een periode van 15 jaar, kom je uit op een jaarlijkse kostenpost van 8 tot 13 miljard euro. Die ‘zinloze’ energietransitie is per saldo dus niet zoveel duurder. Dat is dus goed nieuws, maar het houdt hier niet bij op. Het beste nieuws is dat die energietransitie ook nog eens banen creëert. Ongeveer 100.000 tot 150.000 banen.

Bovenstaande gegevens zijn interessant, maar er is meer. Energietransitie betekent dat je een omslag moet maken. Niet alleen aan de productiezijde, ook aan de kant van de gebruikers, de consumenten en de bedrijven. Ook die aanpassingen kosten geld. Zo zullen cv-ketels moeten worden vervangen, woningen moeten worden geïsoleerd en de mobiliteit dient te worden aangepakt. Een mega-operatie dus.

Een beter leven begint bij jezelf

Al met al leidt de omschakeling naar duurzame energie tot een aangename besparing. Laten we even de cijfers voor zich spreken. De klimaatschade door fossiele brandstoffen schat het IMF op een bedrag van 5.3 triljoen dollar. Deel dat even door de globale emissie en je komt uit op 130 euro per ton emissie. Wat is dan exact die milieuschade? Denk maar aan de volgende begrippen en situaties:

  • schadeverzekeringen
  • ziektekosten
  • rampen
  • migratieproblemen
  • dijkverzwaring
  • schade door droogte
  • orkanen
  • overstromingen

De kostenpost voor Nederland

Nederland veroorzaakt zelf ook een behoorlijke kostenpost. We stoten gezamenlijk het equivalent van 200 miljoen ton CO2 uit. Dat is dus goed voor een schadepost van 26 miljard euro. Voor de goede orde, dat is dus per jaar. Gedeeltelijk gebeurt dan in Nederland, maar voor een deel ook in de landen van de klimaatvluchtelingen. Inderdaad, de groep die Baudet wil tegenhouden. Zo onzinnig is het dus niet om te investeren in het herstel van de schade. Als we ook voor dit bedrag uitgaan van een afschrijvingstermijn van 15 jaar, gaat het ons zo’n 400 miljard kosten.

thierry-baudet-rekenen-thedailygreen-4

Lees ook: Doorbraak: waterstofgas als toekomstige energiebron!

Thierry Baudet heeft een beetje gelijk

Strikt genomen heeft Thierry Baudet gelijk. Wat hij echter vergeet is wat de investeringen in duurzame energie opleveren. Dat is nagenoeg hetzelfde als de kosten. Per saldo gaan we er dus niet op achteruit, we gaan er juist in niet-materiële zin op vooruit. We laten namelijk een wereld achter die leefbaar is en waar de volgende generaties profijt van hebben. Dat is dus pure winst.

thierry-baudet-rekenen-thedailygreen-2

Bron: Duurzaamnieuws.nl