luchtvervuiling-gevolgen-thedailygreen

Luchtvervuiling in Nederland, hoe erg is het gesteld?

Veel mensen hebben geen flauw benul, maar de lucht in Nederland is erg vervuild. Met name in de dichtbevolkte gebieden zoals de randstad. Deze vervuilde lucht kan op termijn voor gezondheidsklachten zorgen en heeft ook gevolgen voor het klimaat. Hoe ongezond is de lucht? Wat zijn de oorzaken van luchtvervuiling en wat kunnen we ertegen doen?

Wat zijn de oorzaken van luchtvervuiling?

Wij zelf als mensen zijn de grootste oorzaak van de luchtvervuiling. En dan met name de transportmiddelen. Denk aan auto’s, maar ook vrachtauto’s, vliegtuigen, boten en scooters. Aan wat voor luchtvervuiling moet je denken? Denk aan CO2, maar ook stoffen zoals stikstofdioxide, fijnstof en roet. Met name dieselauto’s stoten veel roet uit. 

De gevolgen van luchtvervuiling voor de omgeving

De natuur is afhankelijk van lucht. Alle organismen hebben baat bij gezonde lucht. Denk aan zoogdieren, maar ook insecten, amfibieën en planten. De natuur is opgebouwd uit verschillende ecosystemen. Elke plant en elk dier heeft zijn eigen plekje binnen een ecosysteem. Een ecosysteem is dus compleet in balans. Vervuilde lucht verstoord deze balans. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde planten die niet meer groeien. Dit heeft ook effect op de dieren die van deze planten leven enzovoort. 

De gevolgen van luchtvervuiling voor het klimaat

Naast schade aan de omgeving, zorgt luchtvervuiling ook voor klimaatschade. Hierbij kun je natuurlijk denken aan CO2, maar er zijn nog meer schadelijke stoffen die voor klimaatschade zorgen. Denk bijvoorbeeld aan methaan uit de veeteelt en roet, uitgestoten door schepen. Ook vliegtuigen zorgen voor veel klimaatschade. Met name de strepen in de lucht die vliegtuigen achterlaten hebben een negatieve impact op het klimaat. 

De gevolgen van luchtvervuiling voor onze gezondheid

Als laatste, maar zeker niet het minst serieuze gevolg: onze gezondheid. Luchtvervuiling in grote hoeveelheden kan ook serieuze gezondheidsklachten veroorzaken. Met name fijnstof is erg ongezond. In fijnstof zitten namelijk roetdeeltjes en deze kun je ongemerkt inademen. Wat zijn de precieze gevolgen? Denk aan astmatische klachten en zelfs longschade. 

Wat is de oplossing? 

‘Gezonder ademen’ is geen optie… Luchtvervuiling, daar ontkom je eigenlijk niet aan. De enige mogelijkheid om luchtvervuiling tegen te gaan is het aanpakken van de oorzaken. Wil je weten hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in jouw omgeving? Zo kun je bijvoorbeeld een klimaatonderzoek door Strooming laten uitvoeren om erachter te komen.