klimaatcrisis-terrorisme-thedailygreen

Klimaatcrisis is een grotere bedreiging dan terrorisme

Als het om de zorgen over het milieu gaat is het niet alleen maar kommer en kwel. Er is ook goed nieuws: Europeanen zijn zich bewuster gaan opstellen ten aanzien van de klimaatcrisis. Ruim 47 procent van de inwoners van de EU ziet de huidige klimaatcrisis als een serieuze bedreiging. Dat relatief hoge percentage is voor merkbaar in ons eigen land: 56 procent van de Nederlanders ziet de klimaatproblematiek als een belangrijk gegeven. Dit is zelfs belangrijker dan andere zaken zoals de gezondheidszorg, de werkloosheid, migratie of terreuraanslagen.

Europese Investeringsbank

De gegevens over de zorgen onder Europeanen komen uit de resultaten van een onderzoek onder 30.000 mensen. Initiatiefnemer voor het onderzoek was de Europese Investeringsbank. Uit het onderzoek blijkt dat zes op de tien Europeanen van mening zijn dat de klimaatontwikkelingen onomkeerbaar zijn. Dat is dus een duidelijke aanwijzing dat het leeft onder de meeste inwoners van de Europese Unie. Onder jongeren, de groep tussen 15 en 29 jaar, leeft vooral de angst dat een verhuizing wellicht noodzakelijk kan zijn als gevolg van extreme weersomstandigheden. Zo’n 40 procent van de jongeren in voornamelijk Zuid-Europa, maakt zich dus duidelijk zorgen.

Ook Chinezen nemen de klimaatverandering serieus

Het groeiende bewustzijn over de gevolgen voor het klimaat blijft niet beperkt tot Europa. Ook in een land als China is men zich bewust van de milieuproblematiek. Ruim 73 procent van de Chinezen geeft aan dat de klimaatverandering een serieuze bedreiging vormt voor het welzijn van de mens. Opvallend genoeg worden die zorgen niet massaal gedeeld door de Amerikaanse bevolking. De inwoners van het land van de onbegrensde mogelijkheden zijn eerder bezorgd over de gezondheidszorg. Voor slechts 25 procent heeft de klimaatcrisis prioriteit.

Chinezen maken zich de meeste zorgen

Een andere opvallende conclusie is dat 82 procent van de Europeanen van mening is dat het klimaat een verregaande impact heeft op hun leven. Voor de Chinezen is dit zelfs meer: ruim 98 procent heeft ernstige zorgen tegenover ‘slechts’ 76 procent van de ondervraagden in de VS.