klimaatverandering-tegengaan-ruimte-thedailygreen

Het gevecht tegen de klimaatverandering vanuit de ruimte

Met de toenemende zorgen omtrent het milieu, nemen ook de initiatieven toe om te zorgen voor een adequate oplossing. Een de meest in het oog springende initiatieven hiervoor komt uit wetenschappelijke hoek. Momenteel wordt overwogen om satelliettechnologie in te zetten om de schade aan het klimaat in kaart te brengen en de klimaatverandering een halt toe te roepen.

Technologie als redder van het klimaat

Ruim drie decennia lang observeren ruimtevaartorganisaties zoals NASA en ESA de aarde vanuit de ruimte en monitoren ze de weerpatronen en het klimaat. Het meest uitgebreide Europese observatieprogramma, Copernicus, maakt gebruik van ESA-satellieten. Deze Sentinel-satellieten observeren verschillende klimaatonderdelen. Zo worden de CO2-niveaus in de atmosfeer, de stijgende zeespiegel, overstromingen, aardbevingen en de gemiddelde temperatuur vanuit de ruimte geobserveerd en vastgelegd.

EnMap

Een van de toekomstige satellietmissies die bekend werden gemaakt op de Space Expo, is het Environmental Mapping and Analysis Program (EnMap). Dankzij dit programma kan er mogelijk nog meer data worden verzameld dat bruikbaar is om het milieubeleid beter af te stemmen op de gevolgen van de klimaatveranderingen. De missie is ontwikkeld door de Duitse satellietfabrikant OHB en wordt beheerd door het Duitse Aerospace Center (DLR).

Hoge resolutie opnames

EnMap gebruikt een hyperspectrale sensortechnologie met hoge resolutie om het ecosysteem van de aarde te volgen. De techniek is bedoeld als opvolger van de huidige multispectrale technologie. In de huidige situatie moet men gebruik maken van een veel lagere resolutie zijn de mogelijkheden voor het maken van bruikbare afbeeldingen een stuk beperkter.

De nieuwe satelliet vangt veel meer informatie op dan wat met het blote oog zichtbaar is. Satellietbeelden bevatten daarnaast ook fysiek bewijs over mineralen en andere materialen op het oppervlak en stellen wetenschappers in staat om conclusies te trekken over mogelijke veranderingen die zich hebben voorgedaan. Door de waargenomen patronen te analyseren is men beter in staat om accurate vorspellingen te doen en daar maatregelen tegen te nemen als dat gewenst is.

enmap-klimaatverandering-thedailygreen

Lees ook: Klimaatverandering duidelijk zichtbaar vanuit de ruimte!

Monitoren van de oceanen

Als het oceaanoppervlak bijvoorbeeld microplastics bevat, kan een hyperspectrale satelliet polymeermoleculen detecteren door de gegevens in het gereflecteerde zonlicht te analyseren en vast te leggen.

Cornelius Schalinski, de business developer van OHB, vertelde laat weten dat de nieuwe EnMap-technologie zeer geavanceerd is en de traditionele metingen kan vervangen. Schalinski wees erop dat de nieuwe generatie satellieten in staat zijn om de beschikbare informatie aan te vullen. Dit is bijvoorbeeld informatie die reeds is verkregen via het succesvolle Copernicus-programma.

“We willen milieuparameters elke dag meten, of ten minste om de paar dagen, wereldwijd. Klimaatwetenschappers kunnen alleen dan optimaal werk leveren als ze over alle relevante informatie beschikken,”

Cornelius Schalinski

Van landbouw tot stedenbouw

EnMap, dat in 2021 van start gaat, is een instrument om de effecten van klimaatverandering op zowel de oceaan- als de ecosystemen op land in kaart te brengen. Schadelijke effecten zoals langdurige droogte en zware overstromingen, hebben in toenemende mate invloed op de landbouw. Het wordt steeds moeilijker om de ​​groeiende bevolking te voeden. Dat is zeker geen loze kreet, naar verwachting zal de wereldbevolking tegen het einde van deze eeuw 11 miljard mensen omvatten.

De agrarische sector kan efficiënter werken

EnMap zou volgens de producent in staat zijn om voor constante stroom aan gegevens te zorgen. Voor landbouwers zou dit betekenen dat ze de tools in handen krijgen om het mislukken van een oogst te voorkomen door op de juiste tijdstippen de gewassen te voorzien van voldoende voedingsmiddelen. Ook de gevolgen van mogelijke plagen en watertekorten kunnen hiermee worden voorkomen.

De satellietgegevens bieden niet alleen voordelen voor landbouwers, ook beleidsmakers kunnen profiteren van de beschikbare gegevens. Zo moet het mogelijk zijn om het politieke beleid beter af te stemmen op de actuele situatie en kunnen zelfs voedseltekorten worden voorkomen. Te denken valt aan het optimaliseren van zaken als landbouwsubsidies.