minder-vliegen-thedailygreen

Bomen planten is leuk, maar minder vliegen is veel effectiever!

De zorg voor het milieu en economische vooruitgang is vaak een lastige combinatie. Dat bleek onlangs nog uit de wens van KLM om in navolging van Schiphol uit te breiden. Dat die mogelijke uitbreiding niet gunstig is voor het klimaat moge duidelijk zijn. Vliegtuigen staan nu niet echt bekend om hun lage CO2 uitstoot en een uitbreiding van zowel de nationale luchthaven als KLM staat haaks op de wens om de CO2 uitstoot te beperken. 

Nog niet zolang geleden is er in Parijs afgesproken om de mondiale CO2 uitstoot drastisch in te perken en wetenschappers waarschuwen al langer voor de gevolgen van het uitblijven van echte maatregelen. Alleen een drastisch ingrijpen kan de opwarming van de aarde beperken tot 1.5 graad  (VN-klimaatbureau, ICCP). Omwille van de leefbaarheid van de aarde zal er dus fors minder geconsumeerd moeten worden en dat heeft ook gevolgen voor de luchtvaart. Het motto zou dus moeten zijn: minder vliegen voor meer milieu.

Kapitalisme als doodsteek voor het milieu

Voor de luchtvaart is dat een enorm lastige opgave. Het vliegen zit duidelijk in de lift, mede door de relatief lage prijzen. De vraag naar commerciële vluchten neemt dus toe en daarmee ook de druk op het milieu. Die druk is zeker niet minimaal. Om het duidelijk te illustreren: Schiphol is verantwoordelijk voor 6.5 procent van de totale Nederlandse CO2-emissie. 

Het groene beleid van KLM en Schiphol

Hoe graag Schiphol en KLM zich ook willen presteren als groen, verantwoord en duurzaam, het maakt het vliegen niet minder vervuilend. Aan de andere kant moet het ook niet onvermeld blijven dat de luchthavens initiatieven ontwikkeld om de CO2-emissie enigszins te compenseren. Zo wijst men graag op het feit dat de energie wordt betrokken van windmolens en zonnepanelen. Ook KLM laat zich niet onbetuigd in de strijd om de gunst van de reiziger. Men roept het nog net niet van de daken, maar wijst er wel op dat het de reizigers oproept toch vooral de trein te nemen. Sterker nog, zelfs KLM-baas Pieter Elbers zegt dat vliegen prima is, maar wel met mate.

Overmatig alcoholgebruik

Die knipoog van Elbers is op zijn zachts gezegd vreemd. Het doet denken aan de reclamecampagne van destijds om het alcoholgebruik te ontmoedigen. Drank maakt meer kapot dan je lief is. Dat geldt duidelijk ook voor vliegen. Wil je namelijk een beetje duurzaam reizen, dan is vliegen wel een doodzonde. Niet alleen vanwege de milieuschade door de CO2-uitstoot, maar juist door de lage prijzen. De werkelijke prijs wordt immers doorgeschoven naar de volgende generaties. 

Verslavingszorg zonder therapie

Opvallend genoeg is de vliegtuiglobby een enorm machtig apparaat geworden. Door het slim te spelen is men er decennialang in geslaagd om buiten allerlei (internationale) afspraken te blijven en te genieten van een heel scala aan fiscale voordelen. In 2016 nog werden er afspraken gemaakt voor een ‘klimaatneutrale groei’. Dat klinkt mooi, maar wat er in feite is afgesproken, is een serie compensatiemaatregelen. In goed Nederlands: “laat ons groeien, dan planten wij een paar boompjes”. Dat gaat niet werken zoals jij en ik weten. Ook nu komt men weer men een leuk bedenksel: ‘verantwoorde en gebalanceerde groei’, in combinatie met bio-kerosine. Het komt neer op het meest onzinnige argument. Groei om duurzamer te worden, dat wil de KLM. Drinken om van de alcoholverslaving af te komen. Elke verslavingsdeskundige kan je zo uitleggen dat dat niet gaat werken.

Hoe vaak ga jij gemiddeld met het vliegtuig? Of helemaal niet meer? Laat het ons weten in de reacties hieronder!