autobanden-stikstof-thedailygreen

Banden en remmen zorgen voor meer vervuiling dan verbrandingsmotoren!

De verbrandingsmotoren van auto’s mogen wel schoner zijn geworden de laatste jaren, uit onderzoek blijkt dat hoeveelheid fijnstof niet alleen door motoren wordt veroorzaakt. De verkeersgerelateerde deeltjesemissies zijn voor een groot deel terug te leiden tot de banden en het remmen, zo blijkt uit een recent Brits onderzoek. De hoeveelheid fijnstof die vrijkomt blijkt soms wel tot 1000 maal groter te zijn in vergelijking met verbrandingsmotoren.

Banden zorgen voor fijnstof

Alle fijnstoffilters en andere technieken ten spijt, blijven auto’s een bron van vervuiling te zijn. Het Britse onderzoeksbureau Emission Analytics heeft ontdekt dat het werkelijke probleem wordt veroorzaakt door het remmen en de banden die worden gebruikt. Het is een nauwelijks onderkend probleem wat hoog nodig de aandacht verdient.

Het onderzoek

In het onderzoek werd een VW Golf uit 2011 gebruikt als testobject en werd voorzien van de goedkoopste banden. In deze opstelling werd de wagen met het maximale laadvermogen belast en werd de wagen getest. Het testparcour omvatte een bochtig traject welke op hoge snelheid kon worden afgelegd. Na afloop van de test bleek dat het verlies was opgelopen tot 1.844 gram op alle vier de banden. Dit betekent in feite een verlies per kilometer van 0.58 gram. Deze waarde is vele malen hoger dan de toegestane limiet voor uitlaatgassen van 4.5 milligram. Dat is dus meer dan 100 maal de toegestane hoeveelheid.

Lees ook: 4000 euro subsidie op de aanschaf van een nieuwe elektrische auto!

Banden zorgen ook voor microdeeltjes

Alhoewel de onderzoeksresultaten schokkend zijn, is een kleine kanttekening op zijn plaats. De bandenslijtage uit de hierboven beschreven test bestond voornamelijk uit deeltjes die groter zijn dan 10 micrometer in diameter. De fijnstof die de wagen via de uitlaat verlaat is normaliter veel kleiner en kan daardoor dus meer schade aanrichten. De slijtage aan de autobanden zorgen volgens Emission Analytics niet alleen voor het vrijkomen van grote deeltjes fijnstof, ook microdeeltjes komen vrij. Dit zou het gevolg zijn van de hitte die wordt gegenereerd door de wrijving van de banden. De hoeveelheid microdeeltjes is echter onbekend.

Toename fijnstof

Dat juist nu blijkt dat ook de banden bijdragen aan het ontstaan van fijnstof is een belangrijk gegeven. Op dit moment komt er jaarlijks al 17 miljoen kilo fijnstof in het milieu terecht en de verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen. De verklaring voor die toename is de populariteit van de SUV’s en de elektrische wagens. Dergelijke wagens zijn zwaarder waardoor de bandenslijtage en dus ook de hoeveelheid fijnstof zal toenemen.