acm-duurzaamheidsclaims-thedailygreen

ACM gaat duurzaamheidsclaims onderzoeken

De regelcultuur van Nederland staat nog altijd ver bovenaan als het gaat om de meeste ergernissen van de Nederlanders. Overal zijn regels voor en mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan is er altijd wel een vergunningsplicht waar je mee te maken krijgt. Toch heeft die regelcultuur ook voordelen. Zo bewaakt onder andere de ACM (Autoriteit Consument & Markt) de consumentenbelangen.

Duurzaamheid is niet altijd correct

De ACM heeft nu aangekondigd dat zij onderzoek gaat doen naar misleidende reclames op het gebied van duurzaamheid in de energie-, zuivel- en kledingsector. Greenwashing is namelijk een probleem dat steeds meer voorkomt… Aan in totaal 170 bedrijven is gevraagd om hun eigen claims op het gebied van duurzaamheid te controleren. De keuze voor het onderzoek in die drie sectoren is niet geheel toevallig. Voor consumenten is duurzaamheid een belangrijk gegeven en niet zelden maakt de consumenten juist een keuze op basis van de duurzaamheidsclaims van een bedrijf. Uit een vooronderzoek door de ACM blijkt juist dat er mogelijk vaak sprake is van het misleiden van consumenten door onjuiste claims.

Duidelijkheid voor de consument

Edwin van Houten, Volgens de directeur Consumenten bij de ACM, Edwin van Houten is de noodzaak van het onderzoek helder. ‘Door bedrijven actief te wijzen op het actueel houden van hun claims kunnen consumenten er meer op vertrouwen dat de beweringen kloppen. Hierbij heeft de ACM juist oog voor de juistheid en de onderbouwing van de beweringen. Bedrijven die juist hun best doen om correcte informatie te communiceren moeten dan ook geen hinder ondervinden van concurrenten die het niet zo nauw nemen met de waarheid’.

Groene stroom

De ACM is er niet op uit om bedrijven publiekelijk zwart te maken, maar wijst wel op voorbeelden van misleidende informatie. Zo werden zestig bedrijven aangeschreven over hun claim dat het grootste deel van hun groene stroom in Nederland is opgewekt. Uit de documentatie blijkt dat dit vaak minder is, zo’n 20 procent.

Wel of geen biologisch katoen

Ook in de kledingsector is het vaak raak. Zestig bedrijven kregen van de ACM een vergelijkbare brief inzake hun claims. Zo is bekend dat een bekende aanbieder van kleding een t-shirt verkoopt met de claim dat het een t-shirt van biologisch katoen zo zijn. In werkelijkheid was slechts 50% van het gebruikte katoen biologisch.

Lagere CO2-uitstoot? Dacht het niet.

Ook de zuivelsector mag meer aan zelfregulering gaan doen. Ook hier trof de ACM zaken aan die voor verbetering vatbaar zijn. Een claim op een melkpak dat het product werd geproduceerd met 30% minder CO2-uitstoot bleek ook niet helemaal te kloppen. Het ging niet om een verminderde CO2-uitstoot van de melk, maar om een reductie van slechts 20% bij de productie van de verpakking.

Boete voor onwillige bedrijven

Voor bedrijven die menen dat zij wel degelijk onbewezen claims kunnen hanteren in hun marketingbeleid heeft de ACM in ieder geval een duidelijke waarschuwing. Blijft men niet onderbouwde claims gebruiken, dan kan er een boete volgen. Die boetes zijn overigens niet misselijk: tot 900.000 euro per overtreding of een bepaald percentage van de omzet. Men is alvast gewaarschuwd.